Arbeid med ny IKT-plan for Tromsø kommune

En ny nettbasert IKT-plan vokser frem!
IKT-plan for oppvekstsektoren 2012 - 2015 er under revisjon i disse dager. Her legges et kraftig fokus på pedagogisk bruk av digitale verktøy gjennom en nettbasert plan bygd opp rundt de enkelte årstrinn, kompetansemål og mestringsnivå. Planen er i utgangspunktet laget av Drammen kommune, der vi i Tromsø vil tilpasse den til vårt bruk. I dag fredag den 13.januar (!) har en gruppe bestående av IKT-veiledere/digitale pedagoger samt en fra IT-seksjonen på UIT jobbet med å konkretisere kompetansemål til de enkelte trinn. En svært konstruktiv og produktiv gruppe mennesker.

Denne referansegruppa skal møtes igjen om 14 dager. IKT-plan Tromsø tenkes da å ferdigstilles i løpet av våren og være operativ for skoleåret 2012 - 2013.